Sander de Regt - scenarioschrijver voor film en televisie
HFN 98 - Het Titeldilemma HFN 101 - Binnenkort in dit theater HFN 104 - Sequelitis
Voor Holland Film Nieuws, het vakblad voor het film- en
bioscoopbedrijf, schrijf ik zo nu en dan columns over zaken in de
(Nederlandse) filmwereld die me verbazen, dwarszitten of op een
andere manier bezighouden.